Kortsiktige råvarepriser er fortsatt høye, men mangel på støtte på mellomlang og lang sikt
På kort sikt er faktorene som støtter råvarepriser fortsatt på. På den ene siden fortsatte det løse økonomiske miljøet. På den annen side fortsetter flaskehalsene i forsyningen å plage verden. På mellomlang og lang sikt står råvareprisene imidlertid overfor flere begrensninger. For det første er råvareprisene for høye. For det andre har begrensningene på tilbudssiden gradvis blitt lettere. For det tredje har pengepolitikken i Europa og USA gradvis normalisert seg. For det fjerde har effekten av å sikre tilbud og stabilisere prisene på innenlandske varer blitt gradvis frigitt.


Innleggstid: 05-05-2021